När ett företag växer eller startar ett nytt intressant projekt är det inte alltid som lokalbehoven matchar personalstyrkan perfekt. Att bygga nytt kontor tar tid och kräver kapitalbindning. Är den framtida storleken på personalstyrkan tillfällig eller osäker kan det vara svårt att göra en bedömning av lämpliga lokalbehov. En smidig lösning är då att istället hyra kontorsmoduler som uppfyller lokalbehoven och de specifika krav som ställs för just den enskilda verksamheten och projektet.

Företaget Indus är specialiserade på uthyrning och försäljning av moderna, ljusa och flexibla kontorslokaler som passar olika typer av verksamheter.

Moduler

Med modern byggteknik går det knappt att uppleva någon skillnad på kontorsmoduler och permanenta lokaler. För att säkerställa kvaliteten byggs modulerna på plats hos Indus i Stenungsund. Ytskikten är moderna, ljusa och lättstädade och för längre uthyrningsperioder går det till och med att förse kontorsmodulerna med golvvärme för ökad komfort.

Det går att få många olika modeller på moduler. I vinkel, flera våningar ovanpå varandra och placeringen är möjlig att variera. Inuti kontorsmodulerna finns också stor möjlighet till variation och flexibilitet genom flyttbara mellanväggar. Moduldelar med kök, toaletter och samlingsutrymmen är också flexibla i placeringen.

Modulerna kan specialbyggas för nyuppkomna behov men Indus hyr också ut begagnade moduler. Dessa kontorsmoduler renoveras noggrant mellan hyresgästerna för att säkerställa högsta komfort i lokalerna.

Trygg och bekväm inflytt

Ventilation och inomhusmiljö kontrolleras noggrant före inflyttning av Indus erfarna personal. Med över 40 års erfarenhet av uthyrning av kontorsmoduler samt certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 fungerar Indus som en trygg partner för lokaler i kontkorsmoduler.

Förutom själva uthyrningen erbjuder Indus även hjälp med projektering och kringtjänster som planering av yttre miljö, brandskydd, larm, tele, data m.m. Förberedelser för el och VVS görs av Indus som även kontrollerar att marken är korrekt förberedd för installation av kontorsmodulerna. 

Kategorier: Okategoriserade